Kotiompelimo

Eija Leppälä       -Lapua-         

Tämä on Kotiompelimo Eija Leppälän henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 05.04.2019. Tarkastettu 4.6.2021

 

Rekisterinpitäjä

Kotiompelimo Eija Leppälä

Koivulantie 58, 62100 Lapua

Y-tunnus: 1417314-8

eija.leppala@kotiompelimo.fi

 

Yhteyshenkilö

Eija Leppälä

eija.leppala@kotiompelimo.fi

050 5669634

 

Rekisterin nimi

Kotiompelimo Eija Leppälä

-Yrityksen laskutus-ja tilausrekisteri

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteena on suostumus, tai sopimus asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon, laskutukseen, sekä työn toteuttamiseen.

Rekisteriä saatetaan käyttää palautekyselyyn, ei kuitenkaan sähköiseen markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa.

Henkilötietoja käsittelee yrittäjä itse, sekä ulkoistetut kirjanpidon henkilöt sellaisten tietojen osalta, mikä heillä lain mukaan työssään on välttämätöntä.

 

Rekisterin tietosisältö:

-Laskutus- ja tilausrekisteri sisältää asiakkaan nimen, puhelinnumeron, laskutusosoitteen, sähköpostiosoitteen, Y-tunnuksen, sekä sopimus- ja tilaustiedot hintoineen.

Henkilöasiakkaasta tarvittaessa otettuja vartalonmittoja ei säilytetä ilman asiakkaan toivomusta.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Laskutus- ja tilausrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen syntymisen yhteydessä.

Henkilötietoja tallennetaan asiakkaan luovuttaessa tietojaan puhelimitse, sähköpostitse tai www-sivujen yhteydenottolomakkeella, sosiaalisen median kautta, tai henkilökohtaisessa tapaamisessa.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

EU:n, tai ETA:n ulkopuolelle.

Asiakkaiden tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterien suojauksessa noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot varmistetaan ja suojataan. Vain Eija Leppälällä on pääsy tietoihin, jotka ovat käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti Eija Leppälälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien

-henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”).

-henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.